Snowdonia Pass
Telephone: 01767686066
Snowdonia Pass Discount Card

Snowdonia Pass Visitor Discount Card

Snowdonia Pass is the must-have visitor discount card giving you access to discounts at 50+ attractions, activities, restaurants, shops & accommodation providers.

Each pass costs just £5/person and lasts for 12 months – giving you incredible value for money.

Get yours and start saving today!

T&Cs apply. Visit www.snowdoniapass.co.uk for full details

Follow us on Facebook and Twitter @SnowdoniaPass

Passes will be posted within 5 working days to the name and address provided on the booking

 

Cerdyn Disgownt Eryri

Cerdyn Eryri yw'r cerdyn gostyngiad ymwelwyr rhaid i-gael sydd yn rhoi gostyngiadau i 50+ atyniadau, gweithgareddau, bwytai, siopau a darparwyr llety i chi.

Mae pob cerdyn yn costio £5/person yn unig ac yn para am 12 mis - gwerth anhygoel am eich arian.

Cael un chi a dechrau cynilo heddiw!

Termau ac Amodau yn berthnasol. Ewch www.snowdoniapass.co.uk am fanylion llawn.

Dilynwch ni ar Facebook a Trydar @SnowdoniaPass

Bydd cardiau yn cael eu postio o fewn 5 diwrnod gwaith i'r enw a chyfeiriad a ddarperir ar yr archeb.